Polityka prywatności sklepu

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy P.H.U. "DekorDom" prowadzony pod adresem: cynamonwy-kredens.pl (dalej zwaną Witryną) przez Monikę Klekowską-Bocho, z siedzibą w ul. Glówna 44 , 59-800 Lubań ,


Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zebranych przy rejestracji lub innej aktywności Klienta na stronie poprzez pliki Cookies jest sklep internetowy cynamonowy-kredens.pl P.H.U."DekorDom" Monika Klekowska-Bocho, ul. Glowna 44, 59-800 Lubań NIP 613-147-11-92, e-mail : cynamonowy-kredens@wp.pl, telefon kontaktowy 502-650-041

Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) dalej również"RODO" oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych  danych, przepisami prawao ochronie danych osobowych. dane osobowe oznaczają oznaczają informację za pomocą którym możemy zidentyfikować danę osobę fizyczną (zwanej dalej danymi osobowymi)sa to m. in. imię,nazwisko, adres zamieszkania, wiek, kraj. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, które one dotyczą, a w szczególności zapenia,że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelny i przejrzysty dla osób, które one dotyczą

- zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach , nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z prawem

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane

- przechowywane w formie umozliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres niedłuższy niż są one potrzebne.

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych

Chronimy także Klientów, który udostępniają nam swoje dane osobowe z wykorzystaniem np. witrynyinternetowej https://www.facebook.com, których zasady dzialania oparte są o regulacje udostępnione pod adresem https://www.facebook.com/legals/terms. Zasady ochrony oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są m.in.na stronie https://facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach s podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj komputer lub inne urządzenie mobilne). Przechowuje sie w nich informacje, których sklep internetowy może potrzebować aby dostosować się do sposobów korzystania przez osobę odwiedzającą  w celu określenia np. jakie elementy były pobierane.
Pliki s to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki s wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.


Pliki s wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki s są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików s lub usunąć stałe pliki s, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie , szczegółowe informacje na temat na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

- w przeglądarce Firefox

- w przeglądarce Chrome

- w przeglądarce Opera

- w przeglądarce Safari

-w przeglądarce Internet Explorer

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies możliwe jest na podstawie wyrażenia zgody przez osobę odwiedzającą


Obok plików s sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Polityka prywatności, a pliki Cookies

Kiedy Użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikacje przegladarki lub urzadzenia użytkownika. pliki Cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zadasy nie stanowia danych osobowych(nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje , w zależności od ich zawartości, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, a przy tym zostać uznane za dane osobowe. Zgodnie z polityką są zaszyfrowane co uniemozliwia dostęp do nich osobą trzecim.

Proszę pamiętać,że zarządzać zgodami na pliki Cookies można za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub w swojej przegladarce internetowej.


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy (Administrator) będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

Dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień jak:
1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

6) w przypadku Klientów nie będących konsumentami takze Nip i nazwa firmy

Dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera.

Inne dane  uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w internecie, uzyskane za pośrednictwem sklepu internetowego z wykorzystaniem technologii Cookies


Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.


 

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów P.H.U. "DekorDom" . Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Komu możemy przekazywać  dane Klienta?

Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z zakresu usług z jakich korzysta Klient. W przetwarzaniu danych osobowych Klienta w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora czyli osoba dbająca o sprawy techniczne, dostawcy usług hostingu, przewoźnicy realizujący zamówienia. Jesli natomiast Klient nie chce by jego zamówienie zostało wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej chcąc odebrać je osobiście, wówczas jego dane przetwarzane są jedynie do zawarcia umowy i zapłaty, nie są udostępniane firmie kurierskiej do wykonania usługi przewozu paczki

Jakie prawa  przysługują Klientowi?

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do :

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

-dostępu do danych osobowych (np. otrzymanie informacji, które dane są przetwarzane)

-żądania ich sprostowania lub usunięcia

-cofnięcia Administratorowi każdej zgody w dowolnym momencie, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie przez Administratora tych danych zgodnie z prawem przed jej cofnięciem

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe mogą byc przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego), a także w przypadku działań marketingowych do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta, w przypadku cookies do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, mogą być one przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. Dane osobowe bedą również przetwarzany, gdy przepisy prawa(księgowego, podatkowego) będą tego wymagać od Administratora. Dane osobowe będziemy również przechowywać dłużej, gdyby Klient miał jakieś roszczenia względem Administratora.

Czy będę przysyłane do Ciebie informacje handlowe ( na ares e-mail)?

Informacje handlowe związane z działalnością Administratora mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody przez Klienta w tym po akceptacji regulaminu Newsletter.
 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: cynamonowy-kredens@wp.pl


Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: cynamonowy-kredens@wp.pl


 Czy jesteś zobowiązany do podania swoich danych osobowych i jakie sa konsekwencje ich podania?

Podanie danych osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do złożenia zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania umowy sprzedaży), rejestracji konta, zapisania się do Newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Kliencie?

Podstawa przetwarzania danych osobowym Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia działań na jego żądanie przed jej zawarciem (art.6 ust.1 lit.b)RODO). Przede wszystkim dotyczy to danych osobowych podawanych przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawierania umowy sprzedaży lub rezerwacji w sklepie internetowym jsk również zapisania się do Newslettera, a takze danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podtsawą prawną ich przewarzania jest niezbędne do wykonania obsługi umowy sprzedaży towaru reklamowanego.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: cynamonowy-kredens@wp.pl

 Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Kategorie